Ciljevi i svrha

Monitoring i evaluacija projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture (EPK) provodi se u razdoblju od tri i pol godine, s početkom u veljači 2019. godine. Rijeka je prva nositeljica naslova po novim pravilima obveznog postupka praćenja i vrednovanja učinaka nastalim uslijed nedavnih izmjena koncepta implementacije programa Europske prijestolnice kulture. Nova obveza evaluacije EPK pozitivno utječe na budući prijenos znanja između gradova te može ponuditi konzistentnije podatke s ciljem usporedivosti između gradova. Korist od evaluacije imat će gradovi nositelji titule, ali isto tako i gradovi širom Europe koji žele učiti iz iskustva. Upravo stoga, poduhvat monitoringa i evaluacije omogućuje prikazivanje načina kvalitetno oblikovanog i uspješno provedenog procesa praćenja i evaluacije.

Ključne svrhe projekta praćenja i evaluacije su:

 • Ponuditi empirijske podatke s ciljem potpore promišljanju poboljšanja provedbe Rijeka 2020 – EPK projekta kako bi se postigli opći i specifični ciljevi EPK inicijative;
 • Osigurati empirijsku podlogu za procjenu različitih učinaka Rijeka 2020 – EPK projekta;
 • Osigurati empirijsku podlogu za procjenu važnosti kulturnih projekata
 • Ponuditi empirijske podatke koji će omogućiti demonstriranje vrijednosti Rijeka 2020 – EPK projekta različitim dionicima;
 • Kroz analize i izrađene empirijske podloge o širokim učincima kulturnih projekata povećati mogućnosti organizacijama u kulturnom sektoru za priskrbljivanje financiranja iz novih i dodatnih izvora;
 • Ponuditi poticaj, osigurati otvorene podatke i znanja za buduća istraživanja u području kulture.

Monitoring i evaluacija je podijeljena u šest grupa aktivnosti te se njima planira ostvariti pet ciljeva. Monitoring i evaluacija za cilj ima:

 • Osigurati podlogu i dokaze za donošenje odluka trgovačkog društva RIJEKA 2020 davanjem preporuka za ostvarivanje ciljeva EPK;
 • Kreirati bazu podataka rezultata i učinaka projekta Rijeka 2020 – EPK koji su generirani prije godine kada Rijeka preuzima titulu, a koji će biti korišteni kao podloga za procjenu projekta u 2020. godini;
 • Razviti integrativni koncept istraživanja kako bi se procijenili, mjerili  i analizirali gospodarski, ekološki, društveni, kulturni rezultati i učinci projekta Rijeka 2020 – EPK u naslovnoj godini;
 • Kreirati bazu podataka rezultata i učinaka projekta u godini nakon preuzimanja titule EPK;
 • Razviti i implementirati okvir za otvoren i slobodan pristup podacima, izvješćima i studijama koji će poslužiti kao ostavština projekta Rijeka 2020 – EPK.
Grafički prikaz sažetka projekta monitoringa i evaluacije