O zajednici ugovaratelja

Iskusna zajednica ugovaratelja okuplja stručnjake iz WYG Grupe, Filozofskog fakulteta u Zagrebu, IPSOS-a, MAP savjetovanja d.o.o, te Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) u svrhu provedbe i praćenja procjene učinaka projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture. Možete nas kontaktirati na službeni e-mail projekta rijeka2020_mie@wyg-c.eu


Filozofski fakultet u Zagrebu je najveća visokoškolska ustanova u području društvenih i humanističkih znanosti u Republici Hrvatskoj. Na fakultetu djeluje 320 visoko kvalificiranih istraživača i stručnjaka te 120 mladih istraživača od ukupno oko 750 zaposlenika u znanosti, obrazovanju i stručnim i administrativnim službama. Trenutno na Filozofskom fakultetu studira oko 6.000 studenata na preko 80 studijskih programa iz područja društvenih i humanističkih znanosti. Zahvaljujući ovoj iznimnoj koncentraciji znanstvenika i stručnjaka iz različitih područja fakultet uspješno provodi složene znanstvene i primijenjene projekte koji zahtjevaju široki raspon različitih ekspertiza i resursa. Posebno relevantna područja za ovaj projekt iz kojih zaposlenici Filozofskog fakulteta posjeduju potrebna znanja su sociologija, psihologija, pedagogija i informacijske znanosti, te nizu područja humanističkih znanosti kao što su etnologija i kulturna antropologija, znanost o umjetnosti, muzeologija, kulturne politike i dr. Pitanja kulture u njezinim različitim oblicima čine okosnicu istraživanja većine disciplina na fakultetu. To omogućava Filozofskom fakultetu da svaki kulturni fenomen i društveni proces obradi na integrativan način te okupljanjem stručnjaka iz različitih polja osigura jedinstveni interdisciplinarni pristup u istraživanjima. Gotovo sve grane umjetnosti predmet su kontinuiranih istraživanja na Filozofskom fakultetu, od likovnih umjetnosti i književnosti do izvedbenih umjetnosti, kazališta i filma. Na Fakultetu se istražuju fenomeni popularne kulture i medija, kao i područje folklora, festivala i svakodnevne kulture. Društvena kohezija, socijalni kapital i kvaliteta života predstavljaju temeljne interese niza istraživača na Odsjeku za psihologiju i Odsjeku za sociologiju, ali i na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju. Također na Fakultetu su tradicionalno prisutna istraživanja migracija, urbanog i ruralnog razvoja, civilnog društva i dr.

Na Filozofskom fakultetu se trenutno provode 22 nacionalna projekta financirana iz različitih izvora, prvenstveno Hrvatske zaklade za znanost, te još 15 europskih i međunarodnih projekata.  U posljednjih desetak godina Filozofski fakultet je provodio niz istraživačkih projekata iz područja umjetnosti, održivog razvoja, kulturne baštine i kulturnog upravljanja kao što su bilateralni projekti: Muzejska interpretacija u Hrvatskoj i Sloveniji na primjeru stalnih postava umjetničkih muzeja, Nacionalni parkovi: Konstrukcija baštine i uloga države, Interkulturalni odnosi i obrazovanje na manjinskim jezicima, Kazalište kao mjesto pamćenja – makedonska i hrvatska iskustva, Interkulturni pristup integraciji Roma, Hrvatsko-srpske umjetničke veze u 18., 19. i 20. stoljeću, te međunarodni i europski projekti: Europske studije: jezici i kulture u kontaktu, Baština živi – Oživjeti i doživjeti živu kulturnu baštinu, ICT u razvoju jezičnih programa za vodiče kulturne baštine, Pokretanje (g)lokalnih baštinskih poduzetnika: strategije i oruđa za ujedinjenje snaga, očuvanje mjesta, korištenje baštine i isporučivanja iskustva, IP LibCMASS – knjižnica, informacija i kulturno upravljanje, DITECUR – digitalne tehnologije u istraživanjima kulturnih krajobraza, Kula Jankovic: historijski prostor, generiranje održivog razvoja regije Ravnih kotara, IntSYSTEM – integrirani sistemi izvora, tehnologija i metoda daljinskog pretraživanja historijskih krajobraza, TransStar: podizanje transkulturnog, digitalnog i multitranzicijskih kompetencija, InHerit – interpretacija baštine za učenje odraslih.


Ipsos je jedna od vodećih agencija za istraživanja tržišta, medija i javnog mnijenja s velikim iskustvom u provođenju projekata za domaće i strane naručitelje iz različitih industrija, uključujući i veliki broj državnih institucija. Ipsos je agencija koja se isključivo bavi istraživanje tržišta i primijenjenim društvenim istraživanjima, što znači da nude istraživanja iz različitih grana industrije, ali su ujedno i specijalizirana agencija za istraživanja iz područja javnog mnijenja i mjerenja zadovoljstva korisnika različitih usluga.

U području istraživanja javnog mnijenja, agencija Ipsos je apsolutno vodeća s više od 60% udjela na tržištu, s preko 100 različitih istraživačkih projekata godišnje za različite domaće i strane naručitelje samo u ovom području. Specijaliziranost za primijenjena društvena istraživanja vidljiva je i iz činjenice da su jedina agencija koja ima specijalizirani odjel za sociološka istraživanja i istraživanja javnog mnijenja koji broji tri stalna djelatnika te dva vanjska suradnika. Trenutno broje 60 stalno zaposlenih djelatnika, od toga je većina visoko obrazovanih. Profil zaposlenika – istraživača IPSOS-a obuhvaća ljude s visokim formalnim obrazovanjem od psihologije, preko sociologije, ekonomije, matematike, marketinga, do informatike. U Ipsosu trenutno radi 10 sociologa što predstavlja jedan od većih socioloških istraživačkih timova. Osim toga, Ipsos je još od 1998. godine pridruženi član Gallup International Association za Hrvatsku, što je dodatni dokaz kvalitete. Agencija Ipsos i njezino vodstvo su  članovi ESOMAR-a (European association of market researchers).


WYG Savjetovanje dio je WYG Grupe, jedne od vodećih konzultantskih tvrtki koja uspješno pruža usluge tehničke pomoći raznim institucijama, državnim tijelima i poduzetnicima, i to kroz programe najčešće sufinancirane sredstvima EU, Svjetske banke, EBRD-a i drugih međunarodnih donatora i financijskih institucija. WYG savjetovanje d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, ima široki profil stručnjaka u socio-ekonomskom i tehničkom sektoru. Tvrtka je do sada provela više od 150 projekata u RH i regiji jugoistočne Europe, od višemilijunskih ugovora do manjih projekata. Naši su korisnici tijela javne uprave, tvrtke, sveučilišta i fakulteti, nevladine udruge i ostale javne i privatne institucije.

WYG Savjetovanje zapošljava preko 30 djelatnika te ima stalne suradničke odnose s više od 80 stručnjaka u različitim područjima od kojih je veliki broj stalno prisutnih na hrvatskom tržištu. Konzultanti socio-ekonomskog sektora specijalizirani su za razvoje strategija, programa i analize potreba, dok konzultanti tehničkog sektora za analize postojećeg stanja, projektiranje, izradu multikriterijskih analiza, studije o okolišu te financijsku i socio-ekonomsku analizu. Uz navedene usluge koje zaposlenici svakodnevno pružaju klijentima, angažirani su i na brojnim projektima tehničke pomoći kao kratkoročni (ostali) stručnjaci koje firma provodi. Također, dio naših stručnjaka je radio u korisničkim institucijama, provedbenim agencijama ili su bili zaposleni kod korisnika bespovratnih sredstava te u razvojnim agencijama. WYG Savjetovanje jedan je od tržišnih  lidera u Hrvatskoj u pružanju usluga iz područja upravljanja projektima.


Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) osnovan je 1963. godine. Institut se u svom znanstvenom i stručnom radu usredotočuje na različite oblike međupovezanosti međunarodnih odnosa i razvojnih tendencija s obzirom na političke, ekonomske i društveno-kulturne aspekte. Glavna područja znanstvenih teorijskih i primijenjenih istraživanja IRMO-a obuhvaćaju istraživanja javnih politika, međunarodnih ekonomskih, političkih i kulturnih odnosa i održivog razvoja kroz sljedeće tematske cjeline:

  • javne politike Europske unije
  • kulturne, komunikacijske i medijske politike
  • politike regionalnog, lokalnog, urbanog i ruralnog razvoja
  • okolišne politike (bioekonomija, zaštita okoliša)
  • energetske i klimatske politike
  • ekonomske politike (konkurentnost, poduzetništvo i inovacije)
  • vanjska politika
  • sigurnosna i obrambena politika.

Dio svojih primijenjenih istraživanja IRMO provodi za potrebe javne uprave, tijela državne uprave, agencija i jedinica lokalne i područne samouprave. Time daje znanstvenu podlogu i pruža ekspertizu za oblikovanje, provedbu i vrednovanje javnih politika u nizu područja gospodarskog, društvenog i kulturnog života Hrvatske kao što su politika regionalnog razvoja, energetska i klimatska politika, politika zaštite okoliša i prirode, kulturna politika, medijska politika, vanjska politika i nacionalna sigurnosna politika.

Specifična iskustva IRMO-a stečena na području dobrog upravljanja i društveno ekonomskog razvoja temelje se na više od 20 godina rada u interdisciplinarnom međunarodnom okruženju i specifičnim suradnjama u regiji zapadnog Balkana, kao i nekoliko nedavnih međunarodnih projekata i inicijativa. Doprinos IRMO-a programiranju i implementiranju društveno-ekonomskog razvoja u Hrvatskoj vidljiv je kroz participaciju u kontinuiranim godišnjim izvješćima o razvoju nacionalne konkurentnosti, razvoju županijskih razvojnih strategija, strateškom planiranju razvoja gradova i razvoj strateškog planiranja za lokalne akcijske grupe. IRMO radi na strateškim okvirima koji se sastoje od operativnog dijela – akcijskih planova i financijskih okvira za implementaciju strategija. IRMO je također surađivao na uspostavi pet Lokalnih akcijskih grupa (LAG) te na razvoju brojnih sektorskih strateških dokumenata.


MAP Savjetovanja d.o.o. prva je domaća konzultantska tvrtka specijalizirana za izradu vanjskih evaluacija društveno-razvojnih intervencija. Od svojeg osnutka u 2003. godini, MAP je bio angažiran na provođenju vanjskih evaluacija projekta i programa raznih međunarodnih donatora (Care International, UN-ove agencije – UNDP, UNIFEM, UNICEF, World Learning, razvojne agencije, ambasade, zaklade), kao i EU projekata i programa (CARDS, PHARE, IPA te ESI fondova).

Uz jedinstveno iskustvo u vanjskim evaluacijama, MAP je u Hrvatskoj aktivno sudjelovao u razvoju i promoviranju koncepta društveno odgovornog poslovanja (DOP), a u Hrvatskoj i regiji dizajnirao i proveo mnoga primijenjena istraživanja i analize javnih politika, te javnom i neprofitnom sektoru pružio tehničku pomoć u obliku strateškog planiranja te organizacijskog razvoja.

Područja javnih politika u kojima MAP primarno djeluje uključuju socijalno uključivanje marginaliziranih skupina, razvoj ljudskih potencijala, obrazovanje i zapošljavanje, ljudska prava, dobro upravljanje, uključivanje građana u procese donošenja javnih politika, održivi razvoj, regionalni i lokalni razvoj te razvoj civilnog društva. Od 2003. do danas radili smo s oko 100-injak raznovrsnih klijenata, za mnoge od kojih su izvršene višekratne usluge te stoga predstavljaju naše stalne klijente. Klijenti dolaze iz svih sektora: javnog, civilnog, privatnog, akademskog, uz mnoge međunarodne organizacije, razvojne agencije i zaklade.