Plan istraživanja

Istraživanja u sklopu projekta planirana su kroz 2019., 2020. i 2021. godinu. Sve dolje navedene metode provest će se u tri vremenske točke. To su:

 • Anketa na nacionalnom uzorku
 • Anketa na uzorku građana grada Rijeke i žitelja Primorsko-goranske županije
 • Analiza medija
 • Analiza dokumenata
 • Intervjui
 • Etnografsko istraživanje
 • Anketa organizacije
                    

Tijekom naslovne godine planirana su i dodatna zasebna istraživanja koja će se provoditi samo tijekom 2020. godine. To su:

 • Anketa – projekti
 • Anketa – publika
 • Anketa – djelatnici u kulturi
 • Anketa – volonteri

Ovisno o podacima prikupljenim tijekom 2019. i 2020. godine, moguća su i dodatna istraživanja.