Rijeka 2020 – EPK

Projekt Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture predstavlja najveći i najznačajniji projekt u kulturi ne samo za grad Rijeku i Primorsko-goransku županiju, nego i cijelu Republiku Hrvatsku. Projekt Rijeka 2020 – EPK osmišljen je na način da poveća kulturnu raznolikost i opseg kulturne ponude u Rijeci i županiji, osigura kvalitetniji pristup kulturi te poveća pasivno i aktivno sudjelovanje u umjetničkim i kulturnim programima. Također, projekt doprinosi jačanju organizacijskih i programskih kapaciteta institucija, organizacija, profesionalaca i umjetnika u kulturi, unaprijeđivanju postojeće te uspostavi nove međunarodne suradnje. Projektom Rijeka 2020 – EPK poveća se vidljivost Rijeke kao grada kulture na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini te se doprinosi gospodarskom rastu i izgradnji društvene kohezije.